De montanera is de laatste fase in de fokkerij van het Iberische varken. Dit vindt plaats tussen de maanden oktober en februari en valt samen met de rijpingsperiode van de eikel.

Tijdens de montanera graast het varken vrij in de weilanden, die bestaan ​​uit eiken- en kurkeikenbossen. Hier vindt het traditionele vetmesten van het varken plaats terwijl het zich voedt met eikels en natuurlijke weiden. Het varken blijft in beweging op zoek naar voedsel, waardoor vet de spiermassa infiltreert.

WELKE FACTOREN BEÏNVLOEDEN DE MONTANERA?

Er zijn verschillende soorten factoren die de montanera en de ontwikkeling ervan beïnvloeden. In de eerste plaats bestaan ​​het klimaat en de begroeiing van de weilanden uit twee fundamentele factoren. Ten tweede zal de uitbreiding van land per varken de hoeveelheid beschikbare eikels en ook de kwaliteit van de montanera bepalen. Hoe meer eikels er beschikbaar zijn, hoe beter de montanera.

WAT ZIJN DE MINIMUMEISEN VOOR DE IBERISCHE VARKEN OM DE MONTANERA IN TE GAAN?

De belangrijkste factor voor het Iberische varken om montanera binnen te komen, is het gewicht van het varken. Het dier moet tussen de 100 en 115 kilo wegen en moet minimaal 60 dagen blijven. Gedurende deze periode moet het varken minimaal 46 kilo kruiden en grassen winnen, al kunnen ze wel 70-80 kilo worden.